Læringsteknologi

iPad - BYOD - Robotter - Makerspace/FabLab

I Læringsteknologi ligger valg af overordnede strategier om hardware – fx BYOD (Bring Your Own Device) eller en specifik iPad-løsning for indskolingen på en skole. Her befinder sig også kriterier for etablering af makerspaces og valg af teknologier til brug i undervisningen, herunder robotter, 3D-printere og lignende makerteknologier.

Der skal eksempelvis være fokus på om der eventuelle bindinger, der følger med i form af fx operativsystemer, lagringsmuligheder, applikationer og genanskaffelsesudgifter, hvis en særlig type hardware vælges.

 

Infrastruktur

Internet - Læringsplatform - AULA

Infrastruktur dækker over kommunikations-, lager- og distributionsplatforme, MDM-løsninger, AULA og pædagogiske læringsplatforme. Det er her centralt indledningsvis at overveje, hvorledes de løsninger, der er valgt inden for domænerne læringsteknologier og læremidler, spiller sammen med de løsninger, der er valgt inden for domænet infrastruktur.

 

Læremidler

Portaler - Ebøger - Apps - Læringsressourcer

Domænet Læremidler er karakteriseret ved at placere sig mellem softwareaspekter som infrastruktur, organisation og kompetencer.

Læremidler rummer både tekniske og pædagogisk-didaktiske aspekter.

Under læremidler hører overvejelser om, hvorvidt det pædagogiske personale har haft mulighed for at danne sig overblik, og om de har udviklet sprog og forståelse til at kunne træffe et kvalificeret valg imellem de indkøbte læremidler.

Det skal blandt andet overvejes om indkøb formidles effektivt nok til at komme i brug.
 

Kompetencer

Forvaltning, Ledelse, Lærere, Elever

Domænet Kompetencer skal tjene til at skabe overblik over, hvilke kompetencer ledelsen og det pædagogiske personale skal have for at gennemføre specifikke pædagogiske og didaktiske indsatser.

Der skal eksempelvis stilles skarpt på om skoleledelserne og det pædagogiske personale har de fornødne kompetencer, der skal til for at løfte den pågældende it-strategiske indsats.

 

Organisering

Professionelle læringsfællesskaber, Teamsamarbejde, Mediepatruljer, Kapacitetsteams

Domænet Organisering er tæt forbundet til domænet ‘kompetencer’, og angår organiseringen af de strategiske indsatser på tværs af alle aktører; forvaltning, skoleledelse, pædagogisk personale og elever.

Her skal overvejes hvordan man bedst kan lede og organisere ift. at skabe forandring og it-strategiske indsatser. Blandt andet kan det afdækkes, hvordan en konkret skole kan organisere tværgående teams, der i fællesskab kan varetage den didaktiske udvikling med teknologi som vilkår. Organisering kan også indbefatte elever, og hvordan deres kompetencer kan blive en ressource, når der skal arbejdes med nye teknologier på skolen.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now