Cases

Kapacitetsmodellen bliver brugt som strategisk kompas i flere af landet kommuner. Her følger en række eksempler på, hvordan Kapacitetsmodellen kan anvendes til at give retning og samtidighed, når det kommer til den kommunale it-strategi på skoleområdet.

Slagelse

2016-2020

Slagelse Kommunes it-strategi for 0-18 års området - her

 

Slagelse Kommunes it-strategi for 0-18 års området anvender kapacitetsmodellen for at skabe overblik og samtidighed i de områder, som skal sammentænkes. Strategien indeholder 3 indsatsområder:

  • Brugerportalsinitiativet  

  • Udvikling af tværgående kompetencer  

  • Kapacitetsopbygning på skolerne, daginstitutionerne og i forvaltningen

 

Hvert område indeholder en række konkrete mål, der knytter sig til hvert domæne i kapacitetsmodellen. Et eksempel kunne være Brugerportalsinitiativet som indsatsområde. Hvad skal der til for at BPI bliver brugt meningsfuldt på skolerne? Hvad skal skolerne være opmærksomme på ift. organisering? Lærernes kompetencer? På denne måde er modellen blevet brugt som et stillads til målsætning af kommunens it-strategis konkrete fremadrettede handlinger.

 

 


 

Herning

2016-2020

Strategi for læring med IT og Medier 0-18 år - her

 

Herning Kommune har anvendt kapacitetsmodellen systematisk i forberedelsen af strategien, for at sikre dels et komplet billede af organisationens kapacitet og udviklingspotentiale, dels for at sikre helhed i de aktiviteter som anbefales at igangsætte i strategiperioden.

Modellens domæner har dermed været med til at strukturere strategien.

Med udgangspunkt i hvert enkelt domæne rummer strategien en status for tidligere og igangværende strategiske aktiviteter. Der ud over belyses gabet mellem organisationens kapacitet og det niveau, strategien anbefaler at man fremadrettet stræber efter.

 

Billund

2017-2020

Digitaliseringsstrategi for skoleområdet - her

I Billund Kommunes digitaliseringsstrategi for skoleområdet der løber fra 2017 til 2020 tages der afsæt i kapacitetsmodellen. I kommunens strategi har formålet med at tage afsæt i kapacitetsmodellen været todelt. Den er blevet brugt i opstarten af arbejdet med strategien, hvor den har fungeret som analyseværktøj, som skoler har brugt til udformning af en nulpunktsmåling for at identificere fremtidige mål. Efterfølgende er den blevet anvendt som grundlag for opstilling af de operationelle mål som udgør strategiens indsatsområder.

 

 


 

Esbjerg

2018-2021

Ny it- og mediestrategi for skoleområdet - her

 

Kapacitetsmodellen er blevet systematisk anvendt i udarbejdelse af strategien, for at sikre dels et komplet billede af skolernes kapacitet og udviklingspotentiale, dels for at sikre helhed i de aktiviteter som anbefales igangsat i den kommende strategiperiode.

Strategien giver inden for hvert hovedtema en status for tidligere og igangværende strategiske aktiviteter, samt belyser gabet mellem skolernes kapacitet og det niveau, som strategien vil anbefale at man fremadrettet stræber efter. Dette gab omtales som ”udviklingspotentialet”, og de strategiske aktiviteter har som formål at indfri dette potentiale.

Furesø

Digital pædagogisk strategi 2018-2021- her

Formålet med strategien er at sikre læring, digital dannelse og digital ledelse for alle børn i Furesø kommune. Kapacitetsmodellen er i strategiarbejdet blevet brugt til at skabe et overordnet overblik over, hvilke specifikke områder, der skal sammentænkes, og hvilken samtidighed de er underlagt i opbygningen af kommunal kapacitet inden for it og læring.

Strategien er bygget op omkring modellens fem domæner, hvor der er til hvert domæne er tilknyttet en handleplan, som understøtter strategien og dennes hovedformål.

Kapacitetsmodellen har været omdrejningspunkt i en række nationale indsatser for it-didaktisk kapacitetsopbygning på skoleområdet:

 

 
 
 
 
 
esbjerg.png
herning.jpg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now